Hormonsuz Domates

Bitkilerin meyve ve tohum üretmesi için Polinasyon diye tabir edilen işlemi yapmaları gerekir. Bu işlem, bir tür döllenme aktivitesi olup bazı bitkilerde kendi kendine bazı bitkilerde dışarıdan müdahale ile gerçekleştirilebilmektedir. Dışarıdan müdahalenin etkenleri arasında özellikle bal arıları üretimin kalitesinin, veriminin artmasına ve homojeniteye katkılarıyla diğer taşıyıcıların önüne geçerler. Bu işlem için kullanılan bombus arıları kimyasal işlem gören çiçekleri döllemeyi reddettiğinden doğala yakın yetiştiricilik için de bir tür garanti görevi üstlenirler.